CV

Architekt Korporacyjny / Architekt Rozwiązań IT / Audytor wewnętrzny ISO 27001 / Oracle OCA